Artykuły > Zwrotnice > Zajwiska przesunięć fazowych

Teoretycznie przyjmuje się że trzeba się trzymać zasady że przy częstotliwości podziału sygnał obu pasm musi wykazywać spadek -3dB . Dlatego właśnie częstotliwość tą podziału przyjmuje się w najkorzystniejszym punkcie a tak naprawdę filtry zwrotnicy zaczynają i kończą swe działanie w trochę innych miejscach Analizując najprostsza zwrotnicę 6 dB/okt złożonej z cewki (filtr dolnoprzepustowy) oraz kondensatora (filtr górnoprzepustowy), można zauważyć że przy małej częstotliwości indukcyjność wywiera pomijalnie mały wpływ wobec tego napięcie na głośniku nioskotonowym jest zgodne w fazie z napięciem doprowadzanym z wzmacniacza. Przy zwiększaniu częstotliwości napięcie na głośniku opóźnia się względem sygnału dostarczanego , a więc faza jest przesunięta o kąt ujemny. Przy częstotliwości podziału Fp przesunięcie to wynosi -45stopni, przy 2Fp około -60st, 5Fp to -80st, aby w końcu osiągnąć -90st. Przebieg zjawiska w gałęzi wysokotonowca jest podobny tylko odwrócony gdyż pojemność kondensatora nie wywiera wpływu przy bardzo wielkich częstotliwościach a w miarę jej zmniejszania napięcie na głośniku wyprzedza to podawane z wzmacniacza . Mamy do czynienia z fazą wcześniejszą o pewien kąt i tak przy Fp to +45stopni, 0,5Fp to +60st, 0,2Fp to +80st. Wynika z tego że przy częstotliwościach mniejszych od 0,2Fp i większych niż 5Fp zwrotnica praktycznie nie wnosi zniekształceń a w zakresie 0,2Fp do 5Fp, istnieje określone przesunięcie fazowe już na samej zwrotnicy. Przy częst. równej Fp przesunięcie to wynosi około 90st. Głośniki powinny być przyłączone tak aby ich membrany poruszały się w fazie zgodnej. Zwrotnica 12dB/okt wnosi dwa razy większe zniekształcenia fazowe wskutek tego przy Fp mamy do czynienia z przesunięciem 180st. Należy zatem odwrócić biegunowość głośnika wysokotonowego żeby nie powstała górka na charakterystyce zestawu. Wtedy jednak poruszające się w fazie zgodnej membrany głośników, przy Fp powodowały by podbicie o 3dB tej częstotliwości, dlatego stosuje się oddalenie dwóch częstotliwości granicznych filtrów takie aby na charakterystyce w umownym punkcie Fp występował spadek -6dB.

Ot i cała tajemnica.


MarekW